Kontaktné údaje
Adresa - Slovenská republika
Plastic Slovakia s. r. o.
Mlynské Nivy 77
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Phone/Fax: +421 (0)2 534 179 19
Mobil: 0911 222 165


Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka: 37114/B

Fakturačné údaje
IČO: 359 493 17
DIČ: 202 204 19 45
IČ DPH: SK 202 204 19 45


Adresa - Česká republika
Sapler a. s.
Sportovní 1829/7
735 06 Karviná
Česká republika
Telefón: +420 596 313 984
Fax: +420 596 313 552
E-mail: info@sapler.cz

Domov     |     Kontakt